Wat schrijft de pers over gemeenschappelijk wonen of groepswonen

De DeBiltinBeeld publiceerde een reportage over de koninklijke onderscheiding van oud-bewoonster Nanny Westerhof. De burgemeester van De Bilt kwam hiervoor langs tijdens de algemene ledenvergadering van de huurdersvereniging Woonspraak op 17 april 2019 om de onderscheiding uit te reiken. Zij was voor allerlei organisaties en ook voor Lugtensteyn tot voor kort altijd zeer actief, totdat haar gezondheid dat niet meer toliet en zij ook niet meer zelfstandig kon wonen in Lugtensteyn. Zij is verhuisd naar een woonzorgcentrum elders.

De Biltsche Courant, een lokaal blad in de gemeente De Bilt, schreef op 17 april 2019 over het groepswonen bij Lugtensteyn

De Vierklank, een lokaal blad in de gemeente De Bilt, schreef naar aanleiding van onze Open Dag op 15 mei 2010 over het groepswonen bij Lugtensteyn en over de open dag zelf.


aangemaakt: 24 april 2019