Hoe komen wij aan de naam Lugtensteyn?

Onze bewoonster Riet v. C. vertelt:

“Omdat ik, toen er gesproken werd over een naam voor ons gebouw, het leuk vond dat dit een historische naam zou zijn, ben ik met hulp van mevrouw E. Drees van de Historische Kring gaan uitzoeken op wat voor grond ons pand komt te staan.
  “Het bleek dat de grond waarop de wijk Brandenburg is gebouwd, vroegere landerijen zijn geweest, behorende bij een boerderij genaamd “De Olde Brandenburg”, die op de plaats van het winkelcentrum de Planetenbaan heeft gestaan. (De wijnhandel van Verhaar huist nog in de vroegere varkensstal van die boerderij). Deze naam vond ik aardig voor ons pand, maar het bleek dat de boerderij op de hoek Steenen Camer – Groenekanseweg die naam al draagt. Hier woont nu de familie Storz-Floor. De grootmoeder van mw. Storz-Floor, Elisabeth van Soest, later gehuwd met Steven Floor, is op de oorspronkelijke Olde Brandenburg geboren.
  “Uit archiefstukken bleek dat op de plaats van deze oude boerderij een andere heeft gestaan (ca. 1555) met de naam LUGTENSTEYN (ook wel als LUGTENSTEIN gescheven). Aangezien de oude schrijfwijze mij aardiger voorkwam, heb ik voor deze naam gekozen. Ik vind de naam ook goed passen in de sterrenkundige benamingen van de omgeving. Steyn of stein betekent: burcht.”
aangemaakt: 17 mei 2010