Informatie over de woongroep

Eigenschappen woongroep:

Naam: Woongroep Lugtensteyn
Adres: Orionlaan 17
Postcode: 3721HD
Plaats: Bilthoven
Provincie: Utrecht
Ligging: Voorzieningen, zoals het openbaar vervoer, een winkelcentrum, een weekmarkt en een huisartsenpraktijk zijn "om de hoek van de deur". De centrale ligging van De Bilt ten oosten van Utrecht, ten zuiden van het Gooi, ten westen van de Utrechtse Heuvelrug en ten noorden van de rivierendelta zal iedereen bekend zijn.
Huur / Koop: Huurwoningen
Status: Wonend
Wachtlijst: Wachtlijst
Oppervlakte: 70-80 m2
Huurprijs: Alle woningen in Lugtensteyn vallen onder de regeling voor sociale huren. Vanaf januari 2011 wordt het inkomen getoetst. Boven een bepaald inkomen komt men niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, zie hierover de informatie van onze verhuurder SSW en de informatie van de Rijksoverheid, met name wat onder het inkomen wordt verstaan. Dat betreft het verzamelinkomen, d.i. loon of uitkering (box 1 Inkomstenbelasting), plus het rendement van het vermogen, dat in box 3 wordt bepaald.
Houd er rekening mee, dat een nieuwe huurder mogelijk een (veel) hogere huur betaalt dan de vertrekkende huurder. De huren van de woningen bij Lugtensteyn zijn vrij hoog; het kan zijn, dat SSW uw inkomen te laag acht. Dit hangt samen met de huurtoeslag, waar men recht op heeft, als het inkomen beneden een bepaalde grens is. Uit kostenoverwegingen zal SSW de woning dan niet willen toewijzen.
Aantal woningen: 28


Informatie over de woongroep:

Activiteiten: Activiteiten worden ontplooid op initiatief van de bewoners, meestal in werkgroepverband. Zie bijlage 1 van het jaarverslag.
Bij de werkgroepen gaat het meestal om het bezig zijn met de activiteit zelf. Daarnaast zijn er commissies die het bestuur bijstaan met de organisatie van de woongroep: de toelatingscommissie die belangstellenden voor het aspirant-lidmaatschap (wachtlijst) introduceert, en de commissie die het Trefpunt beheert (gemeenschappelijke ruimte).
Werkgroepen en commissies doen verslag van hun bezigheden op de tweemaandelijkse bewonersvergadering.
Besluiten worden genomen door de bewonersvergadering.

Kandidaat: De wachtlijst van woongroep Lugtensteyn staat open voor personen van 50 t/m 70 jaar. Als u op de wachtlijst van Lugtensteyn wilt worden geplaatst, dan kunt u zich melden bij:
Ton van Hemert, telefoonnummer 06-5514 0580.
Na een toelatingsprocedure kunt u aspirant-lid worden van de woongroep(wachtlijst).
U bent dan welkom om deel te nemen aan diverse activiteiten van de woongroep.

Profiel: De bewonersgroep met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar telt 21 dames en 12 heren (6 echtparen). Aan levende have hebben we hier enkele honden en katten.
De woongroep is sinds oktober 2009 een zelfstandige vereniging, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 30272594.
De Statuten van de Vereniging Woongroep Lugtensteyn noemt als doel in artikel 2 onder andere: "het bevorderen van zelfstandig wonen van ouderen met aandacht voor solidariteit en persoonlijke vrijheid".
Het Huishoudelijk Reglement van Lugtensteyn begint met de tekst in artikel 1: "De woongroep heeft en maakt haar eigen leefstijl, afhankelijk van de verwachtingen en wensen van de bewoners. Die leefstijl zal, al wonende, steeds weer worden aangepast." Verder: “..... niet alleen door de zorg voor elkaar, die zijn grenzen vindt waar professionele zorg begint. Ook door het uitwisselen van vaardigheden en door het profiteren van elkaars talenten."
29 mei 2021