voor meer beelden klik op foto

Hoe is de woongroep tot stand gekomen?

  • In de jaren 90 van de vorige eeuw kwam het idee op om in de toenmalige gemeente De Bilt speciaal voor ouderen een nieuwe woonvorm te introduceren: groepswonen. Omdat de term "groepswonen" soms leidt tot misverstanden, spreekt men tegenwoordig meer van "gemeenschappelijk wonen".
  • Het toenmalig hoofd van de Stichting Welzijn Ouderen in De Bilt bracht enige belangstellenden bij elkaar die samen aan de slag gingen. De Vereniging Groepswonen van Ouderen De Bilt werd opgericht, met als doelstelling het opzetten van een woongroep in een nog te bouwen complex.
  • Na een aantal jaren lukte het om het huidige wooncomplex - met daaraan gekoppeld een huisartsenpraktijk - tot stand te brengen, met als eigenaar woonstichting SSW. In 2001 betrokken de eerste bewoners hun appartementen.
  • Aanvankelijk bleef woongroep Lugtensteyn onderdeel van de Vereniging Groepswonen van Ouderen De Bilt. Sinds 29 oktober 2009 is de woongroep een zelfstandige vereniging.
  • Hoe komt Lugtensteyn aan haar naam? Oud-bewoonster Riet v. C. vertelt.


aangemaakt: 5 mei 2014